Nadal nie widać poprawy sytuacji na światowym rynku mleka i jego przetworów. Tanieją produkty mleczne na nowozelandziej platformie GDT, spada również cena mleka w skupie na rynku unijnym. W Polsce po serii pięciu zniżek w czerwcu wystąpił niewielki wzrost.

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w czerwcu br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła o 1,0 proc. do 32,58 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się o 3,4 proc. Czerwcowa cena mleka jest najniższa od dwóch lat.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE


Źródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie wzrosła w czerwcu o 0,7 proc. i wyniosła 29,62 euro/100 kg. W ujęciu czerwiec 2019- czerwiec 2020 kwotowania spadły o 4,5 proc. Od trzech miesięcy ceny utrzymują się na poziomach najniższych od listopada 2016 r.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE


Źródło: KE

W czerwcu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce spadła o 0,2 proc. do 130,61 zł/100 l. Od czerwca 2019 do czerwca 2020 mleko potaniało o 1,1 proc. Obecnie cena jest niższa o 15,1 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce według GUS


Żródło: GUS

Przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT), który odbył się 04 sierpnia br. zakończył się spadkiem indeksu GDT (obrazuje zmiany cen przetworów mlecznych) o 5,1 proc. Przez rok (początek sierpnia 2019- początek sierpnia 2020) wartość indeksu obniżyła się o 5,0 proc.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT


Źródło: www.globaldairytrade.info