Jak donosi austriacka agencja AIZ, europejskie rynki bydła rzeźnego rozwijają się obecnie zupełnie inaczej w poszczególnych kategoriach. W Niemczech podaż bydła mięsnego nieznacznie wzrosła i m.in. utrzymuje się stabilny popyt i ceny młodych buhajów.

Natomiast w przypadku krów rzeźnych ubojnie informowały, że popyt jest słabszy, co skutkowało pewną presją cenową.
Według raportu AIZ sytuacja jest podobna w Austrii: Tam popyt na wysokiej jakości zwierzęta rzeźne jest nadal dobry, głównie ze względu na ożywiony popyt ze strony handlu detalicznego żywnością. W przypadku krów rzeźnych stabilna podaż odpowiada malejącemu popytowi. Ceny krów rzeźnych spadają. Presja cenowa pochodzi przede wszystkim z krajów, w których ważne jest ograniczenie eksportu, gdzie możliwe blokady mogą spowodować niepewność rynków zbytu.

W tym tygodniu austriacka giełda bydła liczy na sprzedaż młodych buhajów klasy R2/3 przy niezmienionej cenie 4,10 euro za kg masy ubojowej. Za cielęta przeznaczone do uboju nadal płaci się 6,55 euro/kg. Zawieszono notowania na krowy rzeźne i jałówki. Podane ceny bazowe są cenami bez uwzględniania dopłat jakościowych i ilościowych.