Ostatnie dane z Obserwatorium Rynku Mleka wskazują, że ilość mleka wprowadzonego na rynek w całej UE w październiku 2016 roku spadła o 3,6 proc. w porównaniu do października 2015 r.

Wiąże się to z pierwszym miesiącem trzymiesięcznego programu dobrowolnego ograniczenia produkcji mleka, na podstawie którego rolnikom zostanie wypłacone 14 euro centów za każdy litr niewyprodukowanego mleka w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku.

Pierwsza transza programu obejmuje okres od października do grudnia tego roku, a według Komisji Europejskiej będzie dotyczyć 52 tys. gospodarstw mleczarskich w Europie.

Przewiduje się, że wielkość produkcji mleka w UE w ciągu ostatnich trzech miesiącach 2016 roku spadnie o 2,9 proc. statystyki Obserwatorium Rynku Mleka wskazują również, że 22 państwa członkowskie odnotowały spadek produkcji mleka w październiku. Największe spadki zarejestrowano w Belgii, Francji, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Portugalii i na Węgrzech.

Jednak mimo spadku produkcji mleka w październiku, łączny wolumen mleka skupionego w okresie styczeń – październik 2016 r. wzrósł o 1,2 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku.