Statystyki prezentowane przez GUS wskazują, że w 2019 r. wyprodukowano ogółem 7107,3 tys. ton żywca rzeźnego, czyli o 4,2 tys. ton mniej niż w 2018 r. (- 0,1 proc.). Przeliczając ten wynik na wagę mięsa (WBC), produkcja ogółem wyniosła 5480,7 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 7,7 tys. ton (-0,1 proc.).

Zestawiając produkcję żywca rzeźnego ogółem z powierzchnią użytków rolnych, wyniosła ona 483,8 kg na 1 ha użytków rolnych, wobec 483,8 w 2018 r., czyli pozostała na niezmienionym poziomie.

Biorąc pod uwagę produkcję żywca w gospodarstwach indywidualnych, w 2019 r. wyprodukowano w nich 6298,2 tys. ton żywca, czyli o 328,1 tys. ton więcej niż w 2018 r. (+5,5 proc.). Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,6 proc. produkcji krajowej.

Wielkość produkcji żywca wołowego łącznie z cielęcym wyniosła w 2019 r. 1092,4 tys. ton, czyli o 1 proc. mniej niż przed rokiem. Ta grupa w ubiegłym roku stanowiła 15,4 proc. w strukturze gatunkowej produkcji żywca rzeźnego.