Większość podmiotów skupujących zgodnie stwierdza, że przyszły tydzień przyniesie kolejne obniżki cen. Rolnicy, którym sytuacja finansowa na to pozwala, decydują się na przetrzymanie zwierząt, wyczekując poprawy cen.

Jak się okazuje nie bez znaczenia dla rynku wołowiny miała decyzja Rosji o wprowadzeniu embarga na produkty żywnościowe. Kolejną kwestią, która działa na niekorzyść, jest sprawa wycofania uboju rytualnego.

Na chwilę obecną maksymalną cenę, jaką można uzyskać za buhaja w wybitnym umięśnieniu to 7,2 zł w rozliczeniu na wagę żywą. W przypadku wyceny poubojowej, buhaje zaklasyfikowane do klasy R kosztują maksymalnie 12,10 zł.

W przypadku jałówek, ich cena w wadze żywej osiąga górną granicę na poziomie 6,50 zł, natomiast w rozliczeniu poubojowym górny limit zatrzymał się na wartości 12 zł.

Jeśli chodzi o krowy, w niektórych punktach ta grupa bydła nie jest aktualnie przyjmowana. Natomiast zakłady w których prowadzony jest skup, mogą obecnie zapłacić za krowy ciężkie maksymalną cenę 5,30 zł w rozliczeniu wagi żywej. W przypadku WBC, zamykającą stawką dla krów jest cena w wysokości 10,6 zł.