Na ostatniej aukcji produktów mleczarskich na giełdzie GDT z 18. sierpnia br. doszło do niewielkiego, ale co warto podkreślić, wzrostu notowań. Ogólny indeks giełdowy tym razem wzrósł o 0,3 proc., po ośmiu z rzędu spadkach.

Ten nieznaczny wzrost ogólnego indeksu cenowego, wywołał podwyżki w większości kategorii produktów mleczarskich. Największy wzrost odnotowano w przypadku masła (+ 4,0 proc.). Z kolei spadek notowań wystąpił jedynie w przypadku pełnego mleka w proszku (- 1,5 proc.). W ostatniej aukcji nadal niedostępna była serwatka w proszku.

Podczas ostatniej sesji GDT sprzedano 22 543 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o ponad 1,5 tys. ton niższy w porównaniu z poprzednią aukcją.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 1,5 proc.,
• Masło – wzrost o 4,0 proc.,
• Maślanka w proszku – nie oferowana.,
• Ser Cheddar – wzrost o 2,8 proc.,
• Laktoza – indeks niezmieniony,
• Odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 1,1 proc.,–,
• Serwatka w proszku – indeks niedostępny
• Pełne mleko w proszku – spadek o 1,5 proc.

Utrzymująca się od kwietnia br. spadkowa tendencja na rynku przetworów mlecznych w końcu uległa odwróceniu. Trudno wyznaczyć jednoznaczny kierunek zmian w najbliższych miesiącach, jednak ważne, że po ośmiu z rzędu spadkach odnotowany został wzrost notowań.