W większości zakładów stawki oferowane za bydło uległy spadkowi. Obniżki cen wynoszą najczęściej 10-30 groszy na kilogramie. Kierownicy skupów tłumaczą pojawiające się spadki zwiększoną podażą bydła na rynek, co wynika m.in. z upływu okresu obowiązkowego utrzymywania w gospodarstwie bydła zgłoszonego do dopłat. Drugim czynnikiem wpływającym na cenę w kraju jest spadek cen eksportowych.

W efekcie stawki oferowane za buhaje w klasie R w ankietowanych zakładach wynoszą maksymalnie 12,70 zł/kg. Natomiast za klasę O zakłady płacą do 12,30 zł/kg. Buhaje skupowane w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 7,50 zł/kg za sztuki mięsne, jednak w większości przypadków granica zatrzymuje się już na 7 zł/kg.

W przypadku jałówek zakwalifikowanych do klasy R zakłady oferują, podobnie jak w przypadku buhaja 12,70 zł/kg. Za sztuki mieszczące się w klasie O można otrzymać maksymalnie 12 zł/kg. Za jałówki ras mlecznych, skupowane w wadze żywej można uzyskać cenę 6,10 zł/kg i 6,50 zł/kg za jałówki mięsne.

Jeśli chodzi o krowy, stawki w wycenie poubojowej wynoszą przeciętnie 11 zł/kg. Natomiast w wycenie na żywą wagę podmioty skupowe za tą kategorię płacą średnio około 5zł/kg (ceny netto).