Wykonywanie pomieszczeń i zbiorników rolniczych metodą wylewania betonu jest doskonałą i tanią alternatywą dla innych technologii. Beton Ultra Series marki Lafarge to nowoczesny produkt, zaprojektowany specjalnie pod kątem zastosowania w silnie chemicznym środowisku, jakim są ściany, posadzki czy zbiorniki w budynkach gospodarczych. Znajduje zastosowanie m.in. w:
- obiektach narażonych na agresję chemiczną (np. chlewnie, obory, rzeźnie, fermy drobiu);

- zbiornikach na gnojówkę i gnojowicę, płytach obornikowych oraz zbiornikach na gnój (płyty denne i ściany oporowe);

- silosach na kiszonkę, na zboże i pasze oraz komorach fermentacyjnych.

Optymalnie dobrany skład produktu gwarantuje nieprzepuszczalność betonu, dzięki czemu woda, substancje chemiczne czy odchody zwierząt nie przedostają się do gruntu.

Ze względu na swoje przeznaczenie, beton rolniczy charakteryzuje również duża odporność na oddziaływanie czynników chemicznych, dzięki czemu skutecznie zabezpiecza on konstrukcję, zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz.

Beton rolniczy - wykorzystywany zarówno w suchym, jak i wilgotnym klimacie - został zaprojektowany pod kątem wysokiej odporności na zmienne warunki gruntowe. Zabezpiecza jednocześnie przed przemarzaniem podłoża gruntowego jak i przed negatywnymi skutkami oddziaływania wód gruntowych. Ponadto, wszystkie elementy wykonane z betonu Ultra Series cechuje duża odporność na obciążenia, co umożliwia bezpieczny ruch ciężkich maszyn rolniczych.

Cena specjalistycznego, rolniczego betonu zaczyna się od 230 zł/m3 netto. Szczegółowe informacje na temat betonów Ultra Series marki Lafarge można znaleźć na stronie internetowej producenta.