Wysokie ceny słomy zmuszają wielu hodowców bydła do szukania alternatywy. Sposobem na poradzenie sobie z trudną sytuacją, może być wykorzystanie jako materiału do zaścielenia stanowisk trocin, piasku bądź separatu z gnojowicy.

Piasek i trociny są szeroko dostępnym materiałem. Jednak ich stosowanie może powodować dodatkowe problemy w gospodarstwach utrzymujących bydło w oborach z podłogą szczelinową. Pompy służące do transportu odchodów mogą nie być w stanie zassać takich materiałów.

Separat powstały z gnojowicy jest już dobrze znany w naszym kraju. Korzystają z niego zwykle bardzo duże gospodarstwa, w których separator dość szybko się zamortyzuje. To właśnie cena urządzenia służącego do wytwarzania tej ściółki ogranicza jej stosowanie.

Innym wyjściem jest zrezygnowanie z zaścielania na rzecz gumowych materacy. Inwestycja z tym związana jest dość duża, ale za to jednorazowa i powodująca uniezależnienie od cen ściółki na rynku oraz kaprysów pogody.