Ze względu na panujące obostrzenia e-Wystawa bydła była jedyną możliwością zaprezentowania najlepszych samic bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, a tym samym osiągnięć dokonanych w pracy hodowlanej.

O tytuł czempiona i wiceczempiona e-Wystawy ubiegało się 13 krów pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wczoraj o godz. 14.00 miała miejsce relacja online z finału konkursu.

Spotkanie online prowadził Roman Januszewski, Kierownik Działu Hodowli w PFHBiPM. Natomiast sędzią wystawy był Zdeněk Schaffelhoffer z Czech. Sędzia znajduje się na liście Europejskicgo Panelu Sędziów, którzy są rekomendowani przez Europejską Konfederację Czarno-Białego i Czerwono-Białego Bydła Holsztyńskiego (EHRC) do oceny konkursowej bydła na ringach europejskich.

Czempionem innowacyjnej e-Wystawy bydła hodowlanego została DRABKA (o. DENVER) z OHZ Lubiana sp. z o.o. Natomiast tytuł wiceczempiona zdobyła krowa KLUPS DENVER SOLANA (o. DENVER) należąca do Artura Klupś.

Na koniec spotkania Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM pogratulował wszystkim hodowcom pięknych zwierząt. E-Wystawa został sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka