W ramach programu „Razem w przyszłość” przedstawiciele firmy „SOKOŁÓW” S.A. sprawując nadzór nad gospodarstwami opasającymi bydło niejednokrotnie zwracają uwagę jak ważna jest właściwa wentylacja w obiektach. Brak dbałości o ten element może skutkować chorobami dróg oddechowych bydła i podatnością na zakażenia grzybicze.

Niesprawna wentylacja może stać się przyczyną nadmiernej koncentracji szkodliwych gazów, co w połączeniu z podwyższoną temperaturą i wilgotnością powietrza może wywoływać rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów.

W pomieszczeniach dla bydła należy ograniczać do minimum zawartość szkodliwych gazów. Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 3 proc., siarkowodoru 0,005 proc., a amoniaku 0,02 proc.

Niekorzystny mikroklimat przekłada się bezpośrednio na kondycję zwierząt, spadek pobierania paszy, a co za tym niższe przyrosty i wyższe straty ekonomiczne. Dlatego warto przyjrzeć się wentylacji w posiadanych budynkach, a w przypadku jej braku, jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, aby rozwiązać problem.

W budynkach, w których utrzymywane jest bydło mięsne najczęściej stosuje się wentylację grawitacyjną, która zazwyczaj jest wystarczającym rozwiązaniem. Wentylacja mechaniczna wykorzystująca urządzenia sterujące ruchem powietrza, ze względu na dość wysokie koszty instalacji, jest rzadziej stosowana przy tego rodzaju produkcji.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej, istotną rolę odgrywa kubatura obiektu, która powinna wynosić co najmniej 20-30 m3 na sztukę dużą. Ważne jest również rozmieszczenie otworów nawiewnych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ryzyko występowania przeciągów. Zimą ruch powietrza nie powinien być większy niż 0,1 m/s, a latem 0,5 m/s.

W nowych obiektach najczęstszym połączeniem jest wentylacja kalenicowa, spełniająca jednocześnie funkcję świetlika, wraz z kurtynami bocznymi. W obu rozwiązaniach istnieje wiele modeli do wyboru. Można zastosować świetlik kalenicowy w postaci zadaszenia półkolistego lub dwuspadowego lub też świetlik kominowy, który charakteryzuje się prostszą budową i niższym kosztem montażu.

Również w przypadku otworów ściennych istnieje wiele możliwości. Od tradycyjnych okien inwentarskich, po regulowane kurtyny wykonane z plandeki lub ekranów poliwęglanowych.

Sprawna wentylacja jest niezwykle istotna zarówno w okresie zimowym, utrzymując odpowiednią temperaturę i chroniąc przed groźnymi przeciągami, jak również w czasie trwania letnich upałów, zabezpieczając zwierzęta przed stresem cieplnym.