Według raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Leków stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych do celów związanych ze zdrowiem zwierząt spadło o 43,2 proc. w ciągu ostatnich 10 lat.

Raport odnotowuje zauważalny spadek sprzedaży w niektórych krajach UE, gdzie środki te najlepiej się sprzedawały. Animal Health Europe zauważa, że wynika to m.in. z kampanii uświadamiających i szkoleń na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Dane wskazują, że sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych, które są uważane za krytyczne w medycynie człowieka, wyraźnie spadła w latach 2011-2020 i stanowiła zaledwie 6 proc. całkowitej sprzedaży w 2020 roku.

Sprzedaż cefalosporyn trzeciej i czwartej generacji spadła o 32,8 proc., podczas gdy sprzedaż polimyksyn spadła aż o 76,5 proc. Sprzedaż fluorochinolonów spadła o 12,8 proc., podczas gdy sprzedaż innych chinolonów spadła o 85,4 proc.

Mniejsze zużycie antybiotyków zasługą postępu

- Jest to wynik ponad dziesięciu lat wysiłków na rzecz zwiększenia profilaktyki chorób i poprawy zarządzania zdrowiem zwierząt poprzez lepsze praktyki higieniczne, środki bezpieczeństwa biologicznego, stosowanie szczepionek i żywienie – powiedziała Roxane Feller, Sekretarz Generalna AnimalhealthEurope.

- Wszelkie różnice między państwami członkowskimi w wynikach raportu powinny być teraz analizowane w sposób kompleksowy. Idąc dalej, musimy wiedzieć więcej niż tylko ilości antybiotyków stosowanych u zwierząt. Musimy zrozumieć, dlaczego są one stosowane, do jakich infekcji są potrzebne i co możemy zrobić dalej, aby zmniejszyć potrzebę – dodała.

Jest to jedenasty raport ESVAC i prezentuje dane z 30 krajów europejskich (w tym Wielkiej Brytanii jako państwa członkowskiego UE w latach kalendarzowych objętych raportem) oraz Szwajcarii.

Raport ESVAC jest publikowany corocznie i służy jako referencyjne źródło informacji dla naukowców, weterynarzy i innych pracowników służby zdrowia, oceniających ryzyko w państwach członkowskich UE związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/6 raportowanie danych dotyczących sprzedaży i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt stanie się prawnym obowiązkiem państw członkowskich UE. Nowe wymagania będą miały zastosowanie do danych od 2023 roku.