Sezon na obniżki w skupie mleka surowego wciąż trwa. Ma on różną skalę w zależności od regionu oraz sytuacji ekonomicznej podmiotu skupowego.

– Średnia cena mleka spadła już poniżej 2 zł/litr, ale jest wiele, szczególnie mniejszych mleczarni, które płacą w granicach 1,5 zł/litr i mniej. Co gorsza, kolejne obniżki ogłaszają największe koncerny – jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza w opublikowanej analizie rynkowej.

Przyczyny spadków cen skupu mleka

W ocenie WIR przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka, w tym spadek cen produktów mleczarskich na świecie, wzrost cen energii i gazu oraz dominująca pozycja sieci detalicznych.

– To po pierwsze spadek cen produktów mleczarskich na rynkach światowych, w szczególności mleka w proszku, serów oraz masła. Po drugie to wzrost cen gazu i energii, które w produkcji mleka, jego skupie, przetwórstwie oraz dystrybucji odgrywają znaczącą rolę. Ten drugi powód, jest szczególnie dotkliwy w Polsce, ponieważ mamy do czynienia z państwowymi monopolami w dostawach gazu i energii. Te ceny, szczególnie drenują budżety mniejszych mleczarni. Po trzecie dominująca pozycja sieci detalicznych, które konkurując utrzymują niskie ceny zakupu produktów mleczarskich od producentów – tłumaczy WIR.

Ile aktualnie wynoszą koszty produkcji mleka?

Według analiz wielkopolskie izby, koszty produkcji mleka w gospodarstwach wynoszą od 1,6 zł/litr do nawet 2,1 zł/litr.

– Koszty produkcji mleka w gospodarstwach nieco spadły, ze względu na spadek cen zakupu zboża paszowego. Tych różnic nie odczuwają jednak rolnicy, którzy bazują na mieszankach pełnoporcjowych oraz komponentach białkowych, których ceny utrzymują się na niezmiennym poziomie. Według naszych analiz, koszty produkcji mleka w gospodarstwach, w zależności od technologii, wydajności, genetyki, czy żywienia wynoszą od 1,6 zł/litr do nawet 2,1 zł/litr. Koszty te, nie uwzględniają kosztów inwestycji, które rolnicy, często z pomocą kredytu realizowali w ostatnich latach. W tej sytuacji wielu rolników, obserwujących sytuację zaczyna rozważać wycofanie się z produkcji mleka i sprzedaż stad. Takie ogłoszenia już się pojawiają w prasie rolniczej – zaznacza Izba.