Najwięcej, bo 5600 zł, zapłacono za jałówkę BRENDĘ 2 (PL00518256210-0) Piotra Zelcera z miejscowości Żychlin w powiecie kutnowskim. BRENDA 2, urodzona 2 sierpnia 2009 roku, o 96 proc. udziale hf, ważyła w dniu aukcji 620 kg i oceniono ją na 45 punktów hodowlanych. Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym regulaminem wyceny jałowic Łódzkiego Związku Hodowców Bydła maksymalnie jałówka może uzyskać 55 punktów hodowlanych. Cena wywoławcza za tą jałówkę została ustalona na 4600 zł.

Jałówka pochodzi od matki BRENDY (PL00515293645-0) w ks. głównej oraz po buhaju testowym o numerze PL00516274156-3. Wydajność matki w I laktacji wyniosła 6514 kg , 350 kg tłuszczu i proc. tłuszczu 5,77, białka 3,48.

Kolejne aukcje jałówek w Witonii i w Czarnocinie już w sierpniu.