Do cen bydła z początku roku jeszcze daleko, stawki jednak stopniowo wzrastają. Obecnie obserwuje się wyhamowanie zmian, ceny nie spadają, widać nawet nieśmiałe podwyżki.

Obecnie cena za buhaje w klasie R to maksymalnie11,7 zł/kg. Natomiast stawki w klasie O dochodzą do 11,5 zł/kg. Maksymalna cena samców skupowanych w wadze żywej w jednym zakładów to 7 zł/kg.

Nieco lepiej cenniki wyglądają w przypadku jałówek. Aktualnie stawki oferowane przez zakłady za klasę R wynoszą maksymalnie 13 zł/kg, a za klasę O 12 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą otrzymać do 6,5 zł/kg.

Na dość wyrównanym poziomie utrzymują się ceny krów. Maksymalna stawka to obecnie 10,6 zł/kg. Z kolei w przypadku sztuk sprzedawanych na żywą wagę producenci mogą otrzymać do 5 zł/kg (ceny netto).

Obecnie na zaawansowanym poziomie są zbiory kukurydzy kiszonkowej, a jednocześnie trwają prace przygotowawcze do jesiennych zasiewów. Można więc w najbliższych tygodniach spodziewać się ograniczonej podaży bydła, co może z kolei przełożyć się na wyższe ceny.