Znajdujące się w ofercie firmy Polanes stanowisko paszowe wykonane jest z odpornej na korozję ocynkowanej konstrukcji. Główne elementy stacji: zasobnik, układ ślimakowy, koryto i ściany boczne wykonane są ze stali kwasoodpornej i wysokoudarowego tworzywa sztucznego, co zapewnia długie użytkowanie systemu.

Stacja występuje w dwóch rozmiarach, aby umożliwić jak najwcześniejsze odsadzanie cieląt od preparatu mlekozastępczego. Inwestycja w prawidłowy rozwój cieląt to gwarancja wysokiej wydajności krowy w przyszłości.

Stacja żywienia Paszotec dla cieląt ma możliwość wbudowania wagi wewnątrz boksu, co stwarza szanse na bieżącą kontrolę masy zwierząt bez stresu dla nich, a jak wiadomo – waga cielęcia jest bardzo ważnym wskaźnikiem jego zdrowia. Jednocześnie kontrola wagi dostarcza nam informacji na temat efektywności żywienia lub możliwych problemów ze zdrowiem zwierzęcia.

Uniwersalna konstrukcja stacji żywieniowej Paszotec dla cieląt umożliwia zastosowanie jej również do intensywnego opasu młodego bydła rzeźnego. Dobowe przyrosty masy ciała powinny wynosić powyżej 1000 g, aby nie nastąpiło obniżenie wartości rzeźnej opasanych zwierząt.

W zestawie ze stacją żywienia cieląt znajduje się laptop z programem komputerowym Feedex do gromadzenia i przetwarzania danych ze stacji paszowej.