Niezbędnym elementem żywienia krów w systemie PMR w oborach wolnostanowiskowych jest stacja paszowa. Jeżeli zdecydujemy się na jej zainstalowanie w oborze, warto zadbać o to, aby była wyposażona w bramkę zamykającą.

W niektórych stadach pojawiają się bowiem problemy w postaci agresywnych zachowań niektórych krów w stadzie. Silniejsze sztuki atakują krowy przebywające w stacji, w nadziei, że uda im się po ich wypędzeniu pobrać resztkę pozostałej paszy. Chociaż dozownik przestaje dozować kiedy krowa opuści stację, to jednak nawet niewielka resztka stanowi motywację do takich zachowań dla niektórych krów.

Problem ten nasila się, jeśli jest zbyt mało stacji żywienia w stadzie oraz w przypadku dużych niedoborów i złego bilansowania dawek. W jednym z takich rozwiązań firma DeLaval opracowała zamkniecie mechaniczne, które zamyka się za krową bez konieczności instalowania siłowników ciśnieniowych.

Wykorzystuje się w tym rozwiązaniu energię krowy, która wchodząc do stacji, przemieszcza miękki wałek osadzony na wysokości kłębu. Mechanizm zamknięcia bramek jest połączony z tym wałkiem, przez co bramki zamykają się samoczynnie, a krowa może bezpiecznie pobierać paszę.