W północnych państwach członkowskich Unii Europejskiej rosnące przepisy dotyczące ochrony środowiska doprowadziły do ​​stagnacji w produkcji mleka surowego. W rezultacie, według szacunków przedstawicielstwa USA w Brukseli, produkcja mleka w UE prawdopodobnie osiągnęła szczyt w 2020 roku.

W roku 2022 analitycy amerykańscy zakładają , że ilość surowego mleka we Wspólnocie wyniesie 144,6 mln ton, czyli o 434 tys. ton mniej niż w 2021 r. i 836 tys. ton mniej niż w 2020 r.

Według przedstawicielstwa USA, liczba krów mlecznych w UE-27 spadła o około 1,4 mln sztuk od 2016 r. i o około 800 tys. od 2019 r. Wzrost wydajności na krowę nie był wystarczający, aby zrekompensować tę redukcję pogłowia.

Analitycy amerykańscy, podobnie jak eksperci rynku UE, zakładają, że produkcja surowego mleka w UE będzie w nadchodzącym roku nadal spadać. Według raportu przedstawicielstwa USA, nowa WPR i towarzysząca jej strategia „od pola do stołu” zmusiłyby hodowców bydła mlecznego do dostosowania swoich systemów produkcji. Eksperci spodziewają się, że produkcji zaniecha nowa fala hodowców bydła mlecznego.