Jak czytamy w najnowszym Rynku Mleka, raporcie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pogłowie krów mlecznych w całej Unii Europejskiej na koniec roku 2015 liczyło ponad 23,6 mln szt., tj. wzrosło o 0,3 proc. W ośmiu spośród krajów starej Unii zwiększyło się o 0,2–9,9 proc., a w pozostałych siedmiu zmniejszyło o 0,1–4,4 proc. i na koniec roku 2015 było średnio o 1,3 proc. wyższe niż w 2014 roku tj. o 18,4 mln szt.

Pomimo kryzysu w większości krajów starej piętnastki wzrosło pogłowie mlecznic.

-Najwięcej krów przybyło w Irlandii i Holandii, wzrost o 6,6–9,9 proc. W Danii, Luksemburgu, Portugalii i Wielkiej Brytanii pogłowie wzrosło o 3–5 proc., a w Austrii i Belgii o 0,2–1,9 proc. W Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, we Włoszech i w Szwecji pogłowie zmalało o 0,1–4,4 proc. - podaje PFHBiPM.

Z ciężką sytuacją na rynku mleka gorzej radzą sobie pozostałe unijne kraje. W większości z nich odnotowano spadek liczby mlecznic.

-W nowych krajach członkowskich pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 3,3 proc. i osiągnęło poziom 5 205 tys. sztuk. Zmniejszenie liczby krów odnotowano w Bułgarii, Estonii, na Litwie, w Polsce i w Chorwacji o 4,3–5,9 proc. W Czechach, na Węgrzech, Łotwie, Malcie, w Rumunii i na Słowacji pogłowie zmalało o 0,9–2,7 proc. Wzrosło natomiast w Słowenii i na Cyprze o 0,2–4,6 proc. - czytamy w Rynku Mleka.

Bieżący rok ma przynieść spadki pogłowia w całek Unii. Jednak zgodnie z przewidywaniami i tym razem kraje starej 15stki lepiej poradzą sobie z kryzysem.

-Komisja Europejska przewiduje, że w 2016 roku w Unii Europejskiej nastąpi powrót do tendencji spadkowych, a liczba krów mlecznych zmniejszy się w całej Unii o około 1 proc. do poziomu 23,1 mln sztuk. W starych krajach członkowskich stopa redukcji wyniesie 0,6 proc., natomiast w nowych 2 proc. - podaje PFHBiPM.