Omawiane dane dotyczą 11 krajów członkowskich, które mają 70-procentowy udział w pogłowiu UE. Szczególnie znaczącą poprawę odnotowano we Włoszech (wzrost o 9,5 proc. w skali roku), Holandii (3,1 proc.), Irlandii (2,2 proc.), Polsce (1,4 proc.) i w Niemczech (0,9 proc.). Odmienne spadkowe tendencje odnotowano w Hiszpanii (-3 proc.), Francji (-0,5 proc.) i Wielkiej Brytanii (-0,6 proc.).

Należy jednak podkreślić, że obserwowane tendencje wzrostowe na rynku unijnym dotyczą głównie wzrostu pogłowia krów mlecznych, o 1,1 proc. w skali roku. Tym samym odwrócił się spadkowy trend obserwowany przez ostatnie 20 lat. Co ciekawe, odmienne tendencje można było zauważyć na rynku polskim, gdzie w czerwcu pogłowie krów mlecznych było o 3,5 proc. mniejsze niż przed rokiem.

Oprócz wzrostu pogłowia na rynku UE odnotowano również 4,5-procentowe zmniejszenie wolumenu produkcji wołowiny w pierwszej połowie br. w relacji rocznej. Według KE biorąc pod uwagę cały rok mogłoby to oznaczać, że produkcja w 2013 r. zmniejszy się do poziomu 7,6 mln ton. Byłby to
2,6-procentowy spadek w skali roku. Warto zaznaczyć, że poprzedni rok również charakteryzował się zmniejszeniem wolumenu produkcji.

Co więcej dane dot. ubojów dla kategorii jałówek w UE wskazują na 5,7-procentowy spadek w skali roku. Większą liczba jałówek może być zatem przeznaczona do celów rozrodczych, co potwierdzałoby prognozy dalszej odbudowy pogłowia w UE. KE szacuje zatem, że produkcja wołowiny powinna wzrosnąć w skali roku o 0,7 proc. w 2014 roku.