Leki przeciwdrobnoustrojowe, takie jak antybiotyki, należą do najbardziej spektakularnych osiągnięć ludzkości. Utorowały one drogę do lepszych warunków życia ludzi i zwierząt. Jednak ich nadmierne stosowanie pogłębia zjawisko oporności drobnoustrojów na antybiotyki.

- W świecie, który jest bardziej zglobalizowany i wzajemnie powiązany niż kiedykolwiek wcześniej, jest to pozytywny krok naprzód, ponieważ pokazuje, że coraz większa liczba rolników, właścicieli zwierząt i specjalistów ds. zdrowia zwierząt na całym świecie dostosowuje swoje praktyki do bardziej rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych – powiedziała Monique Eloit, dyrektor generalny WOAH.

Rejestrowanie i analizowanie danych dotyczących stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych ma kluczowe znaczenie dla pełnego zrozumienia tego wieloaspektowego problemu. W celu monitorowania trendów w sektorze zdrowia zwierząt, WOAH uruchomiło w 2015 r. coroczny proces gromadzenia danych. Pomimo zakłóceń spowodowanych przez Covid-19 w ostatniej turze zbierania danych wzięło udział prawie 160 krajów, a niektóre z nich opublikowały również swoje informacje na platformach krajowych. Jest to jak dotąd najbardziej kompleksowy zestaw informacji na temat stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt.

Podstawą globalnego podejścia do gromadzenia danych i oceny stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt jest rozwijanie programu „Jedno zdrowie”. Sprostanie powiązanym i wielowarstwowym wyzwaniom stawianym przez oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga stałej współpracy – między sektorami, rządami, dyscyplinami akademickimi, społeczeństwem obywatelskim oraz sektorem prywatnym.

- Jesteśmy na dobrej drodze w sektorze zwierzęcym – musimy teraz wykorzystać ten impet i nadal ostrożnie stosować środki przeciwdrobnoustrojowe, jeśli chcemy zachować ich skuteczność dla przyszłych pokoleń – ostrzegała Eloit.