O inicjatywie Polskiej Izby Mleka pisaliśmy już wcześniej na farmer.pl. Strategia ta ma być stworzona w oparciu o szereg analiz, badań i opracowań eksperckich i jak zapewnia Polska Izba Mleka, będzie dokumentem wyjściowym, pozwalającym planować proces konsolidacji i rozwoju branży mleczarskiej.

Strategia rozwoju branży mleczarskiej będzie istotnym dokumentem dla polskiego sektora mleczarskiego na lata 2011 – 2016. Określi priorytety działań ukierunkowanych na branżę , które zapewnić

Rozwój branży rozumiany jest jako cykl przemian społeczno-ekonomiczno-finansowo-organizacyjnych sektora rolno-spożywczego związanego z produkcją i przetwórstwem mleka, mających służyć innowacyjności, wzrostowi konkurencyjności i podniesieniu wskaźników finansowych podmiotów związanych z produkcją i przetwórstwem mleka . - Strategia określi aktualny stan branży, jej potencjał, warunki rozwoju oraz czynniki i działania mające ten rozwój zapewnić – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Źródło: farmer.pl