Stres cieplny dotyczy nie tylko dorosłych zwierząt i ich wydajności. Jest dotkliwy również dla najmłodszych cieląt, które są szczególnie wrażliwe na wysokie temperatury, które rzutują na ich dalszy rozwój.

Niekorzystny wpływ upałów rozpoczyna się już w okresie zasuszania krowy przed zbliżającym się porodem. Okazuje się, że krowy poddane stresowi cieplnemu w okresie zasuszania rodzą cielęta o niższej wadze (różnica nawet kilku kg) i o wyższej temperaturze ciała. Ponadto cielęta te niższym stopniu przyswajają immunoglobuliny z siary matki i wolniej rosną, co rzutuje na dalsze ich użytkowanie w dorosłym życiu.

Cielęta podobnie jak dorosłe osobniki w czasie upałów wykazują mniejsze zainteresowanie pobieraniem paszy a zwiększonym poborem wody, co przekłada się na mniejsze przyrosty masy ciała. Ponadto działanie układu immunologicznego ulega zaburzeniu, co naraża cielęta na zwiększone ryzyko infekcji i biegunki, dodatkowo osłabia to zwierzęta i może doprowadzić do większej ilości upadków.

Jednym ze sposobów łagodzenia skutków stresu cieplnego cieląt może być wprowadzenie do ich diety chromu w formie organicznej w dawce 3mg/dzień. Z badań przeprowadzonych przez Soltan M.A. i wsp. w 2012 roku wynika, że u cieląt suplementowanych chromem pobierały o 10 proc. paszy więcej i wykazywały zwiększony przyrost masy nawet o 13 proc.

Poza suplementacją warto zapewnić cielętom odpowiednie warunki środowiskowe, zadbać o właściwą wilgotność i ruch powietrza w oborze, nieograniczony dostęp do świeżej wody oraz możliwość schronienia się w cieniu.