W ostatnich kilkudziesięciu latach, długoterminowa selekcja doprowadziła do szybkiego wzrostu wydajności mleka u krów - szczególnie w przypadku rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Konsekwencją tego stanu jest obniżona zdrowotność i długowieczność krów.

Ze względu na obciążenie organizmu procesami przemiany materii, wysokowydajne krowy są podatne na występowanie stresu oksydacyjnego. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo wystąpienia chorób metabolicznych wzrasta.

Brak odpowiednio zbilansowanej dawki pokarmowej, niedostosowanej do potrzeb wysoko produkcyjnych krów jest główną przyczyną występowania chorób metabolicznych. Jednak nawet przy prawidłowym żywieniu krów, może dojść do „wyczerpania metabolicznego" zwierzęcia skutkującego stresem oksydacyjnym.

Na skutek zaburzeń w procesach przemiany materii, w organizmie gromadzi się nadmierna ilość wolnych rodników. To właśnie one odpowiedzialne są za istnienie stresu oksydacyjnego. Występuje on w momencie braku stanu równowagi między wolnymi rodnikami a antyoksydantami.

Newralgiczny moment

W pierwszych 3-4 tygodniach po ocieleniu zapotrzebowanie wysokowydajnych krów na energię przewyższa ilość jaką mogą pobrać z paszy. W takiej sytuacji uwalniane są rezerwy energetyczne zgromadzone w organizmie. Skutkiem tego procesu jest szereg chorób metabolicznych, wzrost wolnych rodników, co w konsekwencji prowadzi do spadku wydajności.

Organizm nie jest jednak bezbronny w walce z wolnymi rodnikami. Skuteczną obroną są antyoksydanty (przeciwutleniacze), do których zaliczamy m.in. witaminę A, C, E czy karotenoidy. Dodatkowo, substancje te poprawiają odporność organizmu na infekcje. Bardzo dobrym źródłem antyoksydantów są pasze, takie jak: zielonka, marchew i dynia pastewna czy susz z lucerny.

Efektywnym sposobem zapobiegania chorobom metabolicznym krów (takim jak ketoza) oraz zaburzeniom w procesach przemiany materii jest utrzymywanie krów w odpowiedniej kondycji oraz dostosowanie możliwości produkcyjnych do potencjału genetycznego krów.