U wysoko wydajnych krów mlecznych w początkowej fazie laktacji występuje ujemny bilans energetyczny (krowa nie jest w stanie pobrać odpowiedniej ilości energii z paszy by pokryć zapotrzebowanie). W celu uzupełnienia niedoborów energii uwalniane zostają rezerwy tłuszczowe ciała. Uwolnione kwasy tłuszczowe w nadmiarze nie mogą być przetworzone w całości ze względu na ograniczoną wydolność wątroby, powstają w związku z tym ciała ketonowe (aceton, kwas ß-hydroksymasłowy) i rozwija się choroba zwana ketozą.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) zaproponowała usługę, która polega na oznaczeniu ciał ketonowych w mleku, a także już dostępnych danych dotyczących składu chemicznego mleka, który ulega zmianie u krów dotkniętych ketozą (spada zawartość białka w mleku, wzrasta zawartość tłuszczu w rezultacie czego rośnie stosunek białka do tłuszczu).

Krzysztof Słoniewski z PFHBiPM wyjaśnia, iż proponowana usługa polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia subklinicznej ketozy podczas próbnego udoju zaznaczając, że ocena dokonywana jest z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem lecz nie całkowitą pewnością. Krowy z przypuszczeniem subklinicznej ketozy będą oznaczone w raporcie wynikowym RW-2 za pomocą symbolu K! a w zależności od częstości występowania tego schorzenia w odniesieniu do całego stada w raporcie wynikowym RW-1 będą ukazywały się komunikaty (tabela poniżej).

Opisana usługa będzie oferowana wszystkim hodowcom, w których stadach prowadzona jest ocena, bez dodatkowych opłat - podkreśla Słoniewski.

Usługa zostanie uruchomiona od stycznia 2013 roku jako wdrożenie pilotażowe w rejonie oceny LOM w Parzniewie, a od drugiego kwartału 2013 roku ruszy w całej Polsce. Dodajmy że Polska jako pierwszy kraj na świecie podejmuje działania na tak dużą skalę.