Rola bydła mlecznego w dostarczaniu składników odżywczych dla rosnącej światowej populacji jest kluczowa, ponieważ mleko jest znaczącym źródłem energii, wysokiej jakości białka, tłuszczu, witamin oraz makro i mikroelementów. Szybki wzrost światowej populacji wymaga coraz większej ilości białek w postaci mleka czy mięsa, a manipulowanie środowiskiem żwacza jest jedną z najważniejszych metod poprawy produkcji mleka, jak podkreślają autorzy pracy dodając, że dodatki przeciwdrobnoustrojowe mają w tym kluczową rolę, a wśród nich substancje humusowe pochodzące z gliny (z ang. clay derived - humic substance, CD-HS) mają istotny potencjał zwiększania wydajności zwierząt.

Zakres wpływu substancji humusowych na środowisko żwacza i produkcyjność bydła jest niejasny, w związku z czym badacze postanowili sprawdzić jak suplementacja substancji humusowych pochodzących z gliny wpłynie na wydajność krów. Badanie obejmowało pobranie składników pokarmowych, współczynniki strawności, fermentację w żwaczu oraz produkcję mleka i jego składników.

Sprawdzono efekt suplementacji 5g i 10g CD-HS/kg paszy. Badanie przeprowadzono w 3 okresach, a każdy trwał 21 dni (w 2 tyg. na adaptację). Należy jednak zaznaczyć, że badaniem objęto jedynie 12 sztuk.

Wyniki badania wskazują, że substancje humusowe pochodzące z gliny można stosować w dawce 5g/kg paszy w celu zwiększenia wydajności mlecznej i modyfikacji zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku bez negatywnego wpływu na współczynniki strawności składników pokarmowych, fermentację w żwaczu i parametry biochemiczne. Poza tym korzystne działanie substancji humusowych na współczynnik strawności surowego białka, parametry fermentacji w żwaczu i profil biochemiczny surowicy krwi pozwala na wykorzystanie substancji humusowych pochodzących z gliny jako zootechnicznych dodatków paszowych u przeżuwaczy.