Prowadzenie stada krów mlecznych można by podzielić na kilka obszarów pracy takich jak zdrowie, utrzymanie, żywienie, płodność krów, jakość mleka, organizację pracy i zarządzanie finansami – tłumaczy Georg Eller właściciel frimy HCS.

Na zdrowotność stada krów mlecznych oraz ich dobrą płodność wpływ mają czynniki takie jak: żywienie, dobrostan, szczególna uwaga w newralgicznym dla krów okresie przejściowym, a także zarządzanie rozrodem (wykrywanie rui, programy rozrodu oraz organizacja pracy).

Czynnikiem, który w hodowli bydła mlecznego ma największy wpływ zarówno na wyniki produkcyjne zwierząt, zdrowotność całego stada jak i ostateczny wynik ekonomiczny gospodarstwa jest żywienie oraz jego stabilność (bardzo ważna w przypadku krów mlecznych). Tylko zdrowe krowy generują dochód dla gospodarstwa – wyjaśnia dr Eller.

W zarządzaniu stadem krów mlecznych bardzo ważna jest obserwacja stada oraz przygotowywane z niej raporty. Główny nacisk powinien być kładziony na krowy w okresie okołoporodowym. Do najważniejszych, generujących największe straty chorób dotykających krowy tuż po ocieleniu należą: hipokalcemia, zatrzymanie łożyska, ketoza, przemieszczenie trawieńca, zapalenie macicy, kwasica żwacza, ochwat, syndrom tłustej krowy.

Każda z wymienionych wyżej chorób to realne straty dla gospodarstwa mierzone zarówno w dłuższych okresach międzyocieleniowych, wydłużonych okresach przestoju poporodowego jak i czysto finansowych strat ponoszonych na leczenie, brak mleka lub jego dyskwalifikacja ze względu na zawartość antybiotyku oraz przedwczesne brakowanie krów. Dlatego też ważne jest by protokoły z obserwacji tej grupy zwierząt powinny być wykonywane minimum co 3 dni – tłumaczy dr Eller.

W organizacji pracy na fermie ważne są odpowiedzialność i strukturyzacja procedur postępowania, czyli krótko mówiąc: każdy musi wiedzieć co ma robić – dodaje Georg Eller.

Firma HCS, której założycielem jest dr Georg Eller zajmuje się kompleksową obsługą dużych ferm bydła mlecznego w zakresie żywienia i zarządzania stadem, profilaktyki i leczenia oraz korekcji racic. Tworzą ją lekarze weterynarii, żywieniowcy oraz inżynierowie rolnictwa. Głównymi klientami są duże gospodarstwa mleczne w Niemczech, Czechach, na Słowacji oraz w Rosji. Największe obsługiwane przez firmę stado liczy 15 tys. krów mlecznych.