Obca jest jałówką rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (HO), urodziła się 9 listopada 2011 roku, pochodzi z własnej hodowli po amerykańskim buhaju Altaross, od holenderskiej matki, która w szczytowej laktacji wyprodukowała 7291 kg mleka o bardzo dobrym składzie chemicznym: 4,9 proc. tłuszczu oraz 3,7 proc. białka. Jałówka ta uzyskała bardzo wysoką bonitację w badaniu genomicznym.

Podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu jałowice hodowlane oceniane były w sześciu kategoriach wiekowych.