Jednakże, należy sobie zdawać sprawę z dużego zróżnicowania jakości paszy pochodzącej z runi pastwiskowej, wynikającego z szybkiego tempa zmian składu chemicznego zielonki pastwiskowej.

W związku z tym, dodatkowa suplementacja, w wielu przypadkach jest niezbędna, aby uzyskać od zwierząt oczekiwane rezultaty produkcyjne i zdrowotne. Niezależnie do warunków prowadzonego wypasu, zwierzętom wypasanym na pastwisku należy zawsze zapewnić dodatki mineralno-witaminowe zgodnie z ich zapotrzebowaniem pokarmowym.

Ważnym aspektem dostarczenia bydłu odpowiedniej ilości suplementów jest zapewnienie bydłu odpowiedniej ilości karmideł z dodatkami mineralno-witaminowymi. Dobra praktyka nakazuje, aby stosować jedno karmidło na nie więcej niż 30-50 zwierząt.

Należy pamiętać, aby zaopatrywać się w konstrukcje odporne na korozję, które ochronią suplement przed wymywaniem oraz zanieczyszczeniem przez zwierzęta. Jednak poza suplementacją mineralno-witaminową, szczególnie w przypadku młodego rosnącego bydła należy rozważyć suplementacje dawki pokarmowej paszą treściwą. Uzasadnienie ekonomiczne dla takiego rozwiązania istnieje jedynie w sytuacji, gdy posiadane zwierzęta charakteryzują się dużym potencjałem do wzrostu, które nie może zostać zaspokojone przez składniki pokarmowe pobierane przez zwierzęta na pastwisku (susza, późny sezon pastwiskowy, itd.). Racjonalnym uzasadnieniem dla stosowania paszy treściwej będzie również niska relacja ceny paszy do ceny żywca.

W naszych warunkach klimatycznych najczęściej wykorzystywanym rodzajem suplementu dla rosnącego bydła oraz cieląt są pasze energetyczne (skrobiowe), tj. śruty zbożowe.