Zakończyliśmy tegoroczną edycję regionalnych konferencji Farmera. Zwieńczeniem serii spotkań z hodowcami, producentami i naukowcami było wczorajsze wydarzenie w Księżynie na Podlasiu, gdzie odbyła się VI edycja konferencji Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Mleko oraz spotkanie z IX cyklu Przez Innowacyjność do Sukcesu.

Spotkanie dotyczące produkcji zwierzęcej rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. inż. Zygmunta Kowalskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie. Wypowiedział się on na temat wpływu powtarzających się susz na organizację pasz dla bydła. Konsekwencją suszy jest m.in. brak dostatecznej ilości pasz o odpowiedniej jakości. Wymusza to na hodowcy podjęcie decyzji o obniżeniu jakości dawki pokarmowej, redukcji obsady lub zakupie pasz. Profesor doradził, żeby ograniczyć marnotrawstwo, wybrakować sztuki trzymane z sentymentu, resztę stada podzielić na grupy i żywić zgodnie z ich potrzebami. Omówił również krytyczne momenty w uprawie kukurydzy, pod względem braku  wody, i ich konsekwencje,  oraz możliwości uchronienia swojego gospodarstwa przed niedoborami pasz.

Kolejny wykład wygłosił dr hab. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poruszony został temat stresu cieplnego w oborze, szczególna uwaga została poświęcona temperaturze i wilgotności oraz sposobom ich kontroli. Krowa ma kilka sposobów oddania nadmiaru ciepła, jednak w temperaturze powyżej 30 °C pozostaje tylko ewaporacja, czyli powstawanie potu, który parując ochładza powierzchnię skóry. Połączenie polewania i wychładzania powietrzem jest jedynym możliwym sposobem ochłodzenia zwierząt. Doktor Gołębiewski omówił również konsekwencje stresu cieplnego u zwierząt podkreślając istotność zrozumienia tego problemu.

W dalszej części spotkania głos zabrał dr hab. Tomasz Sakowski, prof. PAN, z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, który omówił ograniczenia w produkcji bydła w związku z coraz częstszymi głosami o jego wpływie  na zmiany klimatu oraz normy emisji gazów cieplarnianych i azotu i to jak wpłyną na produkcję zwierzęcą w przyszłości.

Spotkanie zakończył wykład dr n. wet. Sebastiana Smulskiego, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na temat letnich chorób bydła. W szczególności poruszane były zagadnienia związane z  mastitis, oraz możliwościami jakie mają hodowcy w czasie prób ograniczania skutków stresu cieplnego u krów. Opierając się na przykładach z portugalskich gospodarstw omawiał istotność prawidłowego przygotowania stanowisk dla krów, wyboru właściwego materiału do ścielenia oraz stosowania systemu naprzemiennego zraszania i wentylowania w budynku inwentarskim. Doktor Smulski wspomniał również o planowanym ograniczeniu w stosowaniu antybiotyków i konieczności przygotowania się hodowców na bezantybiotykowe zasuszanie krów.

Więcej informacji ze spotkania wkrótce na fermer.pl i w miesięczniku Farmer.