Krowy zwykle manifestują nadejście wycielenia, w dość łatwy do identyfikacji sposób. Jako pierwsze widoczne jest powiększenie wymienia. U jałowic rozrasta się ono stopniowo, już od 4 - 5 miesiąca ciąży. U pierwiastek i wieloródek powiększa się na 2 – 4 tygodnie przed porodem. 

Przedporodowemu obrzękowi wymienia towarzyszy, szczególnie u jałowic, obrzęk z przodu wymienia. Jest to przesięk, gromadzący się w tkankach podskórnych. Z samych wymion zaczyna wydobywać się siara, co jest najczęściej zauważalne po plamie płynu w miejscu polegiwania wysokocielnej samicy.

U przygotowującej się do wycielenia krowy, srom staje się wyraźnie obrzmiały. Na krótko przed porodem wargi sromowe rozchylają się, a ze szpary wydobywa się gęsty, przeźroczysty śluz. U wysokocielnych samic można zaobserwować zapadnięcie brzucha, a dokładnie jego górnej części, przy jednoczesnym opuszczeniu powłok brzusznych.

Dość dobrym, jeśli mamy pewną praktykę, sposobem do określenia czasu pozostałego do porodu, jest ocena stanu więzadeł miednicznych. Zwiotczenie i rozluźnienie tych więzadeł, można zaobserwować poprzez zwiększenie się zagłębień pomiędzy ogonem, a guzami kulszowymi. Więzadła, zazwyczaj dokładnie widoczne pod skórą, tracą swoje ostre krawędzie, co można ocenić poprzez palpację.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem akcji porodowej, obserwuje się wyraźny niepokój samicy. Krowa coraz częściej ogląda się za siebie lub spogląda na brzuch, naprzemiennie kładzie się i wstaje, porykuje oraz przestępuje z nogi na nogę.

Krowy, które przebywają w tym czasie na pastwisku, szukają ustronnego miejsca oddzielając się od stada. Faza otwierania się szyjki macicy, która poprzedza poród, przejawia się charakterystycznym unoszeniem ogona, na okresy dłuższe niż 2 min.

Tak widoczne zapowiedzi nadchodzącego wycielenia powinny skłonić nas do obmycia sromu krowy ciepłą wodą ze środkiem dezynfekcyjnym,  np. 0,1 proc. roztworem nadmanganianu potasu. Po tej czynności, samicę pozostawiamy w spokoju, monitorując jednocześnie jej zachowanie.