PFHBiPM oferuje hodowcom trzy metody oceny użytkowości mlecznej krów należące do grupy A: A4, AT4 i A8, które zostały zaakceptowane przez Międzynarodową Organi¬zację ICAR.

Metodę referencyjną stanowi metoda A4. W tym przypadku zootechnik oceny przeprowadza od 11 do 13 próbnych udojów w ciągu roku. Pomiar ilości udojonego mleka wykonywany jest w każdym doju w ciągu doby. Próbki udojonego mleka pobierane są podczas każdego udoju w ciągu doby, z których ostatecznie pobiera się łączną próbkę do analizy.

Metoda AT4 jest bardzo zbliżona do A4, różnicę stanowi jedynie ilość udojów. W ciągu doby wykonywany jest tylko jeden próbny udój naprzemiennie, w jednym miesiącu rano, a w kolejnym miesiącu wieczorem.

W metodzie A8 musi zostać przeprowadzonych minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku.
Ustalenie ilości udojonego mleka odbywa się podczas każdego doju w ciągu doby. Określenie parametrów mleka przeprowadzane jest na podstawie łącznej próby mleka, składającej się z prób pobranych z każdego doju przeprowadzonego w okresie 24 godzin.

Według danych PFHBiPM, aktualnie w Polsce najpopularniejsza jest metoda AT4, za pomocą której ocenianych jest około 67 proc. krów. Drugą najczęściej stosowaną metodą - A4 ocenia się 28 proc. krów, a metodą A8 jedynie 5 proc. krów objętych oceną użytkowości mlecznej.

Ze względu na przeważające zainteresowanie metodą AT4 w ocenie bydła pod względem cech wydajności mlecznej, na przestrzeni ostatnich lat podjęto próbę szacowania dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie jednego doju, metodą dokładniejszą niż proste mnożenie przez dwa.

Większość przeprowadzonych badań wykazała, że metody regresyjne o wiele dokładniej pozwalają oszacować wydajność dobową krów niż podwojenie ilości mleka z jed¬nego próbnego doju w ciągu doby.

Obecnie szacowanie dobowej wydajności mleka i jego składników liczone metodą DeLorenzo i Wiggansa. Jednak PFHBiPM prowadzi badania własne mające na celu udoskonalenie metody poprzez zwiększenie dokładności szacowania zarówno wydajności, jak i parametrów mleka.