Sczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu zwierzęcia żywych (zmodyfikowanych, unieszkodliwionych) lub martwych mikroorganizmów wywołujących odpowiedź układu odpornościowego. Cele szczepień jest ograniczenie strat ekonomicznych spowodowanych schorzeniami zakaźnymi. Szczepienia należy wykonywać tylko i wyłącznie zdrowych osobników, u których nie stwierdzono żadnych objawów chorobowych.

W przypadku patogenów powodujących biegunki w okresie neonatalnym, właściwe zabezpieczenie cieląt wiąże się z koniecznością szczepienia krów w okresie 12-4 tyg. przed spodziewanym terminem ciąży. Wykonuje się wówczas szczepienia skierowane przeciwko następującym patogenom: E. Coli szczególnie szczep K99, rotawirus koronawirus oraz Clostridium perfringens.

Warunkiem zabezpieczenia cielęcia jest właściwe odpojenie cielęcia siarą zawierającą ciała odpornościowe skierowane przeciwko wcześniej wymienionym czynnikom zakaźnym. W przypadku pierwszego szczepienia krów przeciw wskazanym wcześniej patogenom zaleca się podwójną wakcynację krów w okresie ciąży.

Poza problemami zwianymi z biegunką cieląt wskazane jest poddanie cieląt szczepieniom przeciwko patogenom powodującym schorzenia układu oddechowego (BRD) (z ang. Bovine Respiratory Diseases) tj. IBR - zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, BVD – wirusowa biegunka bydła, PI3 – parainfluenza typu III oraz BRSV – wirus syncytialny bydła. Wybór konkretnego rozwiązania, programu szczepień powinien być przeprowadzony w konsultacji z lekarzem weterynarii zajmującym się stadem.