Szkolenie zostało zorganizowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z MODR – Oddziałem Poświętne w Płońsku. Przybyłych gości przywitał Dyrektor Oddziału MODR Poświętne - Jarosław Grabowski oraz Prezes PZHiPBM – Jacek Zarzecki.

Wśród tematów poruszono m.in. zagadnienia związane z ekonomiką hodowli bydła mięsnego, o których opowiedział dr Marek Balcerak z SGGW w Warszawie. Prelegent zachęcał przede wszystkich do zrzeszania się rolników, co pozwoli na skrócenie łańcucha dostaw poprzez ominięcie pośredników oraz wypracowanie silniejszej pozycji negocjacyjnej.

Kolejnym ważnym punktem programu była kwestia profilaktyki weterynaryjnej w stadach bydła mięsnego, której podstawy przedstawił lek. wet. Łukasz Sobiech. Specjalista zwracał szczególną uwagę na profilaktykę choroby BVD, która stanowi poważne zagrożenie dla bydła mięsnego. Sobiech zachęcał do diagnozowania swoich stad pod kątem tej choroby i stosowania programów szczepień. Podkreślał również, że ważną kwestią jest eliminowanie ze stada osobników trwale zakażonych.

W dalszej części spotkania uczestnicy usłyszeli o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego ze środków PROW na rozwój hodowli i produkcji bydła mięsnego, które przedstawiła Małgorzata Niemirska – Kierownik PZDR w Płońsku. Rolnicy poznali też możliwości nawiązania współpracy z zakładami mięsnymi, które zaprezentowali przedstawiciele firmy Sokołów.

Z prowadzonego przez PZHiPBM cyklu szkoleń dla rolników, pozostały jeszcze trzy spotkania w miejscowościach: Bratoszewice, Modliszewice i Łosiów.