W 2018 roku w Szwajcarii uruchomiona została inicjatywa „Nie dla hodowli przemysłowej w Szwajcarii”. Od tego czasu jej członkowie podejmują działania mające doprowadzić do ograniczenia hodowli przemysłowej zwierząt, którą obwiniają m.in. o zmiany klimatyczne, głód na świecie i niedobory wody. Utożsamiają również przemysłową hodowlę zwierząt z naruszaniem ich dobrostanu. Zgodnie z postulatami inicjatywy wszystkie zwierzęta gospodarskie w Szwajcarii powinny mieć zapewnione warunki co najmniej zgodne ze standardami produkcji ekologicznej. Ponadto importowane zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego również powinny spełniać te wymagania.

Szwajcarska Rada Federalna przywiązuje dużą wagę do dobrostanu zwierząt, zwłaszcza gospodarskich, jak podkreśla Federalne Biuro Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii FSVO. Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. Rada przygotowała kontrpropozycję skierowaną do wspomnianej inicjatywy i przesłała ją do konsultacji. Kontrpropozycja obejmuje główne aspekty inicjatywy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FSVO, Rada Federalna zamierza wprowadzić do konsytuacji nowe regulacje dotyczące odpowiedniego dostosowania pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta, możliwości regularnego opuszczania budynku inwentarskiego przez zwierzęta oraz warunków uboju zwierząt gospodarskich. Propozycje te są zgodne z postulatami wspomnianej inicjatywy.  W obszarach tych mają zostać podniesione wymagania minimalne.   

– Kontrpropozycja przewiduje również włączenie do konstytucji ochrony dobrostanu jako zasady ogólnej dla wszystkich zwierząt. Inicjatywa dotyczy wyłącznie zwierząt gospodarskich – informuje FSVO.

Rada Federalna wstrzymuje się jednak od włączenia do konstytucji propozycji norm ekologicznych w odniesieniu do importu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do celów żywieniowych. Jak podkreśla FSVO, stosowanie proponowanych norm do importu byłoby niezgodne z umowami handlowymi i bardzo trudne do wdrożenia.

– Zasadniczo wszystkie zwierzęta gospodarskie powinny mieć możliwość regularnego opuszczania budynku. Bydło w przyszłości powinno być utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych lub, w przypadku utrzymania w oborach uwięziowych, mieć możliwość korzystania z wybiegów zewnętrznych. Świnie muszą mieć zapewnione miejsce do odpoczynku ze ściółką. Przyczyni się to także do poprawy odporności, a w konsekwencji do ograniczenia stosowania leków, zwłaszcza antybiotyków. Podczas uboju zwierzęta nie powinny odczuwać bólu, cierpienia ani strachu – zaznacza FSVO.

Skutki makroekonomiczne i wpływ na szwajcarskie rolnictwo zostaną przeanalizowane w ramach oceny skutków regulacji po zakończeniu procesu konsultacji.