Jakie środki podejmują producenci mleka w celu przeciwdziałania stresowi cieplnemu u wypasanych krów mlecznych? Jak można zidentyfikować stres cieplny, aby zareagować na niego na wczesnym etapie? Pytania te są od lipca 2018 r. przedmiotem wspólnego projektu badawczego Instytutu Agroscope, Center for Animal Adeptitude, Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego  (FiBL), 
Uniwersytetu Göttingen i Uniwersytetu Bern.

W pierwszym etapie naukowcy przeprowadzili badanie, w którym uczestniczyło 258 rolników. Celem było ustalenie, w jaki sposób temat stresu cieplnego w wypasie krów mlecznych występuje w praktyce i jak się go traktuje.

Większość respondentów oceniła stres cieplny u krów mlecznych w Szwajcarii, jako bardziej istotny (39 proc.) do bardzo istotnego (36 proc.) problemu. Ponadto większość uczestników stwierdziła, że ​​krowy mleczne w Szwajcarii są bardzo często narażone na stres cieplny (17 proc.), często (42 proc.) lub od czasu do czasu (34 proc.). Tylko 6 proc. respondentów oceniło występowanie stresu cieplnego „rzadko” a 0,4 proc. „nigdy”.

Według respondentów stres cieplny ma największy wpływ na samopoczucie krów, a następnie na spożycie paszy, aktywność i wydajność mleczną. Nieco niżej oceniono wpływ stresu cieplnego na zdrowie zwierząt i układ odpornościowy. Parametry klimatyczne temperatura powietrza i wilgotność były najsilniejszym wyzwalaczem stresu cieplnego. Jednak, jako powód podaje się wysoką wydajność mleka i wypas.

W celu wykrycia stresu cieplnego u krów najczęściej wskazywano na występowanie dyszenia, przy czym wielu respondentów wskazywało również na poszukiwanie cienia, zmniejszenie spożycia paszy i zmniejszenie wydajności mleka, jako cech identyfikujących.

Aby zmniejszyć stres cieplny u krów mlecznych, w praktyce stosuje się różne środki chłodzenia. Ponad jedna trzecia uczestników używa ich w określonej temperaturze otoczenia, a dodatkowa jedna trzecia respondentów twierdzi, że używa chłodzenia, gdy „jest dla mnie zbyt gorąco”. Tylko 5 proc. respondentów nie stosuje takich środków.

W drugiej części projektu, która rozpocznie się latem tego roku, naukowcy określą wskaźniki behawioralne początkowego i umiarkowanego stresu cieplnego u wypasanych krów. Ponadto ocenią, czy wprowadzenie krów do obory w najgorętszym czasie dnia wystarczająco zmniejszy stres cieplny. Wreszcie eksperci dokonają przeglądu wskaźników behawioralnych w kilku gospodarstwach w warunkach polowych i ustanowią środki w celu ochrony zwierząt przed stresem cieplnym.