Przyszłość jednego z najbardziej znanych symboli Szwajcarii jest zagrożony. Jak podaje thelocal.ch, nowe badania naukowe wykazały, że dzwonki tradycyjnie noszone przez krowy, mogą uszkodzić słuch i zaburzać żywieniowe nawyki mlecznic, które je noszą.

Wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez Julię Johns i współpracowników z Politechniki Federalnej w Zurychu, opisała gazeta  Schweiz am Sonntag . Podczas badań ponad 100 krowom z 25 gospodarstw przywiązano 5,5 kg dzwony. Następnie oceniano ich zachowanie w tym aktywność, ruchy głowy, reakcje na dźwięk i ilość pobrań paszy.

Według badaczy, dzwony noszone przez krowy mogą emitować hałas o natężeniu do nawet 113 decybeli, przy dopuszczalnym limicie 85 decybeli.

Na reakcję ekologów nie trzeba było czekać. Lolita Morena ze Szwajcarskiej Grupy Ochrony Zwierząt, powiedziała:

-Nie potrzebujemy długich badań naukowych, aby być przekonanymi, że dzwony nie są korzystne dla krów.

Morena wzywa do zakazu używania dzwonów, które są wykorzystywane głównie przez rolników podczas wypasu bydła w celu zlokalizowania krów na górskich pastwiskach.

-Rolnicy będą po prostu spędzić trochę więcej czasu na znalezienie swoich krów w złych warunkach pogodowych, jak to robią pasterze owiec. To trudna praca ... ale wybrali ją.

Rolnicy i odpowiadają

Rolnicy wyśmiali sugestię naukowców, mówiąco o mocowaniu lokalizatorów GPS do szyi krów zamiast dzwonów. Jak mówią hodowcy, na obszarach alpejskich nie wszędzie jest zasięg satelitarny.

Dyrektor Związku Rolników, Jacques Bourgeois powiedział, że dzwony są częścią kultury i tradycji Szwajcarii.

Reprezentant hodowców twierdzi, że dzwony tak duże, jak te użyte w badaniach, zakładane są krową tylko raz w roku podczas uroczystości związanych z wypasem.

Wynik badań, wywołał dyskusję, w której obrońcami krowich dzwonów są hodowcy oraz część polityków, a przeciwnikami naukowcu i przedstawiciele organizacji ochrony zwierząt.

Ok. 30 deputowanych w Radzie Narodowej, podpisało protest przeciwko prowadzeniu takiego rodzaju badań.