W 30 lat gospodarstw mlecznych mniej o 93 proc.  

Według Jordbruksverket, zmiany strukturalne w rolnictwie odciskają swoje piętno również na Szwecji. W ciągu ostatnich 30 lat 93 procent gospodarstw mleczarskich zaprzestało produkcji.

Liczba gospodarstw mlecznych w Szwecji przede wszystkim znacznie spadła w ciągu ostatnich dwunastu lat. W tym okresie z produkcji zrezygnowały łącznie 2824 firmy.

Od 1982 r. znacząco zmieniła się również wielkość gospodarstw mlecznych. Podczas gdy 30 lat temu w gospodarstwach hodowano średnio 16 zwierząt, to obecnie średnia wielkość stada wzrosła do 106 zwierząt na gospodarstwo. Ponadto średnia wydajność mleczna krów wzrosła z ponad 5000 do 9000 kg mleka rocznie na krowę.

 

 

Krowy mleczne w Szwecji - pogłowie mniejsze o 55 proc.

Liczba krów mlecznych utrzymywała się w Szwecji na względnie stałym poziomie od 2010 do 2014 roku. Jednak w ciągu ostatnich ośmiu lat zmiana strukturalna stawała się coraz bardziej wyraźna.

W porównaniu ze spadkiem gospodarstw mlecznych liczba krów mlecznych spadła tylko o 55 proc., Podczas gdy 30 lat temu hodowano 665 189 krów, liczba utrzymywanych krów mlecznych w 2022 roku wyniosła 296 543.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat około 44 proc. gospodarstw zaprzestało produkcji, a liczba krów mlecznych spadła o 50 000 sztuk więcej. Średnia wielkość stada wynosiła wtedy 23 sztuki.