Niezbędnymi do zarządzania stadem są przede wszystkim prawidłowo i szczegółowo prowadzone notatki i zapiski, wszystkich zdarzeń w stadzie. Jest to ściśle powiązane z obserwacją stada, notowaniem i magazynowaniem danych dotyczących poszczególnych zwierząt w stadzie.

O ile w większych stadach do tego celu można wykorzystać szeroko rozbudowane programy komputerowe, które przez algorytmy są w stanie wiele rzeczy wyliczyć i przypomnieć hodowcy o zbliżającym się zdarzeniu, tak w mniejszych stadach (stada liczebności do 50 sztuk) do prawidłowego zarządzania może wystarczyć tabliczka i kawałek kredy.

Tablice informacyjne to wydatek kilkunastu złotych, a mogą być bardzo pomocnym narzędziem. W zależności od ich producenta można na nich nanosić informacje dotyczące podstawowych danych identyfikacyjnych zwierzęcia (matka, ojciec, nr kolczyka), dane o produkcyjności, kondycji, wykonywanych zabiegach weterynaryjnych, inseminacji, porodzie, zasuszeniu, itp. To co jest najważniejsze to staranne i sumienne nanoszenie tych informacji na tablicę, ich uaktualnianie, analiza i interpretacja oraz odnoszenie się do nich w codziennej pracy w stadzie.

Do najważniejszych danych jakie znajdują się na tablicy informacyjnej należą dane dotyczące użytkowości rozpłodowej. Poczynając od daty ostatniego ocielenia, przez inseminację i zasuszenie. Na podstawie tych danych hodowca musi dostosować żywienie – adekwatnie do stanu zwierzęcia (również w oparciu o produkcję mleka), a także ma możliwość zwrócenia większej uwagi na konkretne zwierzę, dotyczące np. zbliżającej się rui lub ewentualnej powtórki inseminacji (jeśli zbliża się termin).

Tablice te są najprostszym z narzędzi pomagającym w zarządzaniu stadem. Mankamentem, tej metody jest brak możliwości magazynowania danych – do tego celu należy używać programów komputerowych. Tablice informacyjne zdają egzamin w oborach uwięziowych – umiejscowione są przy każdym stanowisku.