Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjął uchwałę o obniżeniu opłaty za usługi świadczone przez Laboratorium Genetyki Bydła z/s w Parzniewie w zakresie wykonywania badania laboratoryjnego markerów genetycznych.

Obniżce uległa opłata za wykonywanie badania laboratoryjnego markerów genetycznych o kwotę 65,00 zł netto. Niższa stawka obowiązuje w sezonach oceny wartości hodowlanej 2018.1 oraz 2018.2. Cena badania markerów genetycznych będzie aktualnie wynosiła 90,00 zł netto.

Jak czytamy w komunikacie PFHBiPM - Na obniżenie ceny za genotypowanie wpłynęło wiele kwestii dotyczących przyszłości hodowli, rzutujących przede wszystkim na realizację programu hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Polska hodowla musi nadal nadrabiać stracony czas w stosunku do konkurencyjnych zachodnich hodowli w zakresie budowania bazy danych i wprowadzania kolejnych cech wykorzystywanych w ocenie wartości hodowlanych bydła mlecznego.

Technologia genomowa jest ważnym narzędziem w doskonaleniu hodowli bydła i wzroście postępu hodowlanego. Genotypowanie jałowic pozwala wybrać najlepsze zwierzęta do dalszej hodowli już w bardzo młodym wieku.