O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Wcześniej rolnik za wydanie paszportu musiał zapłacić 1,33 zł. Obecnie stawka ta wynosić będzie 1 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to również 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł.

Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. Poz. 189).

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem. Opłatę można uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy: BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013.

Powyższy rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat od posiadaczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w jakim biurze powiatowym Agencji są składane zgłoszenia.

Paszporty dla bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Paszport jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła.

Zgłoszenie bydła do rejestru można dokonać w formie elektronicznej, przy użyciu dedykowanej do tego celu aplikacji Portal IRZplus, do czego w obecnej sytuacji epidemiologicznej zachęca ARiMR. Zgłoszenia można również dokonać osobiście lub drogą pocztową w formie pisemnej na formularzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chcesz kupić, bądź sprzedać zwierzęta? Zajrzyj na gieldarolna.pl