Upały negatywnie wpłynęły na uprawy w większości krajów Europy środkowej i południowej, zwłaszcza w czasie kwitnienia i wypełniania ziaren. Wysoka temperatura i susza w tych etapach  rozwoju roślin, mogą zmniejszyć produkcję ziaren i obniżyć potencjał plonowania. Straty plonu ziarna podczas wypełniania ziarniaków kukurydzy mogą wynosić od 3 do 5,8% na dzień stresu. Biuletyn Komisji Europejskiej MARS Cz. 23 nr 7 prognozuje spadek produkcji ziarna o 9 % w porównaniu do 2014 roku. Upał może także stworzyć idealne środowisko dla pleśni, zwłaszcza Aspergillis flavus, które mogą wytwarzać aflatoksynę B1. Aflatoksyna B1 znana jest jako rakotwórcza, a jej dopuszczalny poziom obecności w paszach i produktach mlecznych jest ściśle regulowany. Fala upałów doprowadziła do tego, że  ziarno i pasze  z roślin poddanych upałom, zwłaszcza z rejonów Europy południowej powinny być przebadane pod kątem zawartości aflatoksyny B1, aby określić czy istnieje jakiekolwiek ryzyko.

"Prognozowane zmniejszenie całkowitego plonu ziarna sprawi, że reformulacja gotowych mieszanek paszowych zawierających mikotoksyny będzie trudna" mówi Dr. Max Hawkins, specjalista żywienia zwierząt z Alltech Mycotoxin Management Team. "Będzie to wymagało wdrożenia programu zarządzania ryzykiem mikotoksyn, aby nie narażać zdrowia i wyników produkcyjnych zwierząt gospodarskich".

Rośliny na pasze objętościowe poddane stresowi pogodowemu, zazwyczaj są zbierane przy niskiej wilgotności i wysokiej zawartości suchej masy. To może utrudnić odpowiednie pakowanie pasz objętościowych w celu wyeliminowania tlenu i wspierania  fermentacji. 

Czytaj dalej...