Często jest to subiektywna obserwacja człowieka, choć są opisywane w literaturze metody punktowej oceny temperamentu wskazujące genetyczne podłoże zachowań zwierząt.

W przypadku temperamentu jak i wielu innych cech pozaprodukcyjnych, kraje skandynawskie są tu pionierami. Wprowadzili oni bowiem cechę temperamentu do indeksów selekcyjnych. Cechę temperamentu można znaleźć w katalogach firm zajmujących się sprzedażą nasienia ras skandynawskich (norweskiej, szwedzkiej czy duńskiej czerwonej), ale również niektórych buhajów rasy HF.

Badania naukowe wykazały dodatnią korelację między temperamentem i wydajnością mleczną. Istnieje również związek temperamentu z szybkością oddawania mleka.

Zachowanie i temperament krów ma szczególne znaczenie podczas doju, kiedy to kontakt ze zwierzęciem następuje kilkukrotnie w ciągu doby. Krowy o żywszym temperamencie stwarzają istotne zagrożenie dla obsługi, a także pozostałych zwierząt. Ulegają one również częstszym kontuzjom, przez co mogą być szybciej brakowane ze stada.