Zalecenia odnoszą się zarówno do czynności związanych z bezpośrednim zabezpieczeniem wymienia jak i ogólnym przygotowaniem krów do zasuszenia. Najbardziej rozpowszechnioną metodą ochrony przed wystąpieniem mastitis w czasie zasuszania jest przeprowadzanie tego procesu pod osłoną antybiotyków. Leczenie krów zasuszonych pozwala wyleczyć infekcje już trwające, a także zmniejszyć ryzyko nowych zachorowań. Terapia krów zasuszonych przynosi lepsze efekty, niż leczenie w czasie laktacji, ponieważ możemy stosować preparaty o dłuższym okresie działania, zawierające wyższe stężenie substancji leczniczych.   

Wspomaganie zasuszania 

Jeśli jednak mamy całkowitą pewność, że wymię jest zdrowe, możemy zrezygnować z zasuszania pod osłoną antybiotyku na rzecz zastosowania sztucznych osłon zewnętrznych oraz czopów wewnętrznych, których działanie polega na wytworzeniu bariery zewnętrznej w postaci trwałego filmu lub wewnętrznej w formie czopa. Środki te zamykają światło kanału strzykowego, wspomagając czop keratynowy będący naturalnym czynnikiem chroniącym gruczoł mlekowy przed zakażeniem. Mechaniczne formy ochrony wymienia stosować można również prewencyjnie u krów, które były zasuszane pod osłoną antybiotyku jak i u jałówek, na kilka tygodni przed planowanym ocieleniem.

Ważne jest również wykonie odkażania końcówek strzyków, przed zastosowaniem turbostrzykawek z antybiotykiem. Ograniczy to ryzyko wprowadzenia bakterii ze skóry wymienia do kanału strzykowego. Odkażanie specjalnymi chusteczkami powinno być rozpoczęte od najdalszego strzyka do najbliższego, natomiast wstrzykiwanie antybiotyku w przeciwnym kierunku.