Ostatnie miesiące przyniosły nieznaczną korektę na unijnym rynku mleka i spadek cen części produktów mlecznych, jak zaznaczają w najnowszej AGROmapie analitycy z Credit Agricole.

Nieznaczna korekta cen na unijnym rynku mleka

Najsilniej obniżyły się ceny serwatki, odtłuszczonego mleka w proszku oraz pełnego mleka w proszku, podczas gdy spadek cen masła był marginalny. Z kolei ceny serów wzrosły, wyznaczając nowe historyczne maksima.

„W ostatnich miesiącach doszło również do dalszego zwiększenia różnicy pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka, która znajduje się już blisko rekordowych poziomów obserwowanych w latach 2017/2018” – informują analitycy.

Warunki pogodowe i presja kosztowa ograniczają produkcję mleka

W raporcie zaznaczono, że w drugim kwartale bieżącego roku produkcja mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (UE, Nowa Zelandia, USA, Australia i Argentyna) zmniejszyła się o 1,2 proc. r/r wobec spadku o 1,1 proc. w I kw.

Spadek produkcji mleka ma szeroki zakres geograficzny i jest obserwowany m.in. w UE i USA, jak również w Nowej Zelandii i Australii, które wchodzą obecnie w decydującą fazę sezonu mlecznego. Jedynie w Argentynie utrzymuje się marginalny wzrost produkcji mleka w ujęciu rocznym, choć najprawdopodobniej kolejne miesiące przyniosą jej spadek, jak podkreślają analitycy z Credit Agricole.

Zgodnie z raportem głównymi czynnikami ograniczającymi podaż mleka wśród kluczowych światowych eksporterów produktów mlecznych są niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, a także narastająca presja kosztowa, która jest negatywna dla opłacalności produkcji mleka, jak wskazują eksperci z banku.

 Silny popyt mimo wyraźnie mniejszych zakupów ze strony Chin

Ze względu na odnotowany w I poł. br. wyraźny wzrost zakażeń COVID-19 w Chinach i wprowadzone z tego powodu restrykcje administracyjne popyt na produkty mleczne w tym kraju jest wyraźnie niższy niż przed rokiem. Mimo to światowy popyt na produkty mleczne pozostaje relatywnie silny, czemu sprzyja zwiększone zapotrzebowanie ze strony kanału HoReCa związane z poprawą sytuacji epidemicznej na świecie, jak zaznaczają analitycy.

„Podtrzymujemy naszą ocenę, że rosnące ceny produktów mlecznych będą miały ograniczony negatywny wpływ na popyt. Wynika to z tego, że w warunkach obserwowanego obecnie silnego wzrostu cen żywności we wszystkich głównych kategoriach produktowych, konsumenci mają ograniczone możliwości zastąpienia produktów mlecznych tańszymi substytutami” – stwierdzają eksperci z Credit Agricole.

Punkt zwrotny w światowym cyklu mlecznym najwcześniej w 2023 r.

„Uważamy, że w najbliższych kwartałach sytuacja popytowo-podażowa na światowym rynku mleka pozostanie napięta, co będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu cen produktów mlecznych i cen skupu mleka. Uważamy, że punkt zwrotny w cyklu nastąpi najwcześniej w I kw. 2023 r.” – podkreślają ekonomiści.

Zdaniem autorów raportu głównym czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych eksporterów produktów mlecznych, sytuacja na rynku energii w Europie, a także perspektywy popytu na produkty mleczne w Chinach.

Podtrzymana prognoza cen skupu mleka

W porównaniu do poprzedniej, letniej, prognozy, ceny skupu mleka w Polsce szacowane na koniec 2022 r. oraz na koniec 2023 r. nie uległy zmianie.

„W konsekwencji prognozujemy, że na koniec 2022 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 260 zł/hl, a na koniec 2023 r. ok. 210 zł/hl. Lokalnie czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen skupu będzie również obserwowana w ostatnim czasie zaostrzająca się rywalizacja o surowiec pomiędzy mleczarniami.” – dodają analitycy.

 

Rynek mleka 2022.3 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole
Rynek mleka 2022.3 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole