Pierwsze miejsce zajmuje niemiecki buhaj Precision, którego Indeks Ekonomiczny wynosi 3283 zł. Dane dotyczące jego ojca, ojca matki oraz ojca matki matki nie są dostępne.

Na drugim miejscu plasuje się kolejny niemiecki buhaj - Forino o Indeksie Ekonomicznym 3084 zł. Jego ojcem jest amerykański Fortnite. Dane dotyczące ojca matki oraz ojca matki matki nie są dostępne.

Trzecie miejsce zajął, również niemiecki, AGK Superi o Indeksie Ekonomicznym wynoszącym 3077 zł. Jego ojcem jest holenderski K&L C S CH. Dane dotyczące ojca matki oraz ojca matki matki nie są dostępne.

Na kolejnych miejscach, od 4 do 10, uplasowały się buhaje: Corleone,Lionel,Danko Brel,Zol Busz, Pessoa,Gigacube,Gallius.

Oto ranking topowych buhajów, utworzony na bazie wartości Indeksu Ekonomicznego (IE), którego wartości obliczane są przez Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

  1. Precision (nasienie dostępne wkrótce w: Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski), 3283 zł; (CGen nie podaje ojca, ojca matki, oraz ojca matki matki)
  2. Forino (nasienie dostępne wkrótce w: SpermGen Dawid Michalski), 3084 zł; Fortnite (CGen nie podaje ojca matki, oraz ojca matki matki)
  3. AGK Superi (nasienie dostępne wkrótce w: SHiUZ), 3077 zł; K&L C S CH (CGen nie podaje ojca matki, oraz ojca matki matki)
  4. Corleone (WCHiRZ), 3066 zł; Perry x Riveting x Fabulous
  5. Lionel (WWS), 3022 zł; Frazzled x Montross, x Supersire
  6. Danko Brel, (WCHiRZ), 3021 zł; Rioaveso x Koden x Baltikum
  7. Zol Busz (WCHiRZ), 2992 zł; Rioaveso x Megabit x Altahotrod
  8. Pessoa (Andrzej Syczewski, MCHiRZ), 2979 zł; Proximo x Altadateline x Rubi ASP
  9. Gigacube (Intergen), 2971 zł; Gigabyte x Dynamo x Supershot
  10. Gallius (MCB, MCHiRZ, SpermGen Dawid Michalski), 2967 zł; Gywer RDC x Superhero x Missouri

Nasienie topowych buhajów jest dostępne w spółkach inseminacyjnych, których nazwy znajdują się w powyższym zestawieniu – w nawiasach, po imieniu samca.