Zgodnie z wynikami oceny użytkowości mlecznej prowadzonej przez PFHBiPM, w 2022 r. ocena prowadzona była w 18 066 oborach i obejmowała 803 530 krów mlecznych, które charakteryzowały się wydajnością na poziomie 9 037 kg mleka o zawartości tłuszczu wynoszącej 4,07 proc. (368 kg) oraz białka 3,41 proc. (309 kg).

Wyniki dla Regionu Oceny Zachód obejmują pięć województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie oraz wielkopolskie. Są to jednocześnie województwa zajmujące pięć pierwszych miejsc w rankingu województw pod względem przeciętnych wydajności ocenianych krów mlecznych w 2022 r.

Najwyższą średnią wydajnością ocenianych krów w Regionie Oceny Zachód charakteryzowało się województwo opolskie (10 244 kg), zaś najniższą województwo śląskie (9 648 kg).

W 2022 r. w Regionie Oceny Zachód oceną objęte było ponad 235 tys. krów w 3 894 oborach. Daje to wzrost ponad 8 tys. krów przybyłych w ocenie wartości użytkowej w stosunku do końca 2021 r. W roku 2022 odnotowany został również dalszy trend wzrostowy wydajności krów ocenianych w tym regionie (o 292 kg mleka r/r). Wydajność w Regionie Oceny Zachód w 2022 r. wynosiła 9 847 kg mleka o zawartości 3,40 proc. białka i 3,96 proc. tłuszczu. Przeciętna wielkość stada to 57,6 szt.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie dolnośląskim

W 2022 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie dolnośląskim prowadzona była w 163 oborach, w których znajdowało się średnio 15 009 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 92,1 sztuki. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa dolnośląskiego w 2022 r. to 9 993 kg mleka o zawartości 3,4 proc. (340 kg) białka oraz 3,97 proc. (397 kg) tłuszczu.

Najwydajniejsze stado z Dolnego Śląska – wydajność mleka

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do gospodarstwa Stary Jaworów S.A. Milikowice, PW Milk Milikowice. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 402 szt., zaś ich średnia wydajność to 13 162 kg mleka o zawartości 3,41 proc. białka i 3,52 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, podstawą sukcesu tego gospodarstwa jest balans między wydajnością, a zdrowotnością zwierząt, gdyż komfort zwierząt przekłada się na ich produkcję. W gospodarstwie tym planowane jest wybudowanie nowego cielętnika, aby poprawić dobrostan młodzieży i dzięki temu korzystnie wpłynąć na wyniki odchowu.

Najwydajniejsze stado z Dolnego Śląska – suma kilogramów tłuszczu i białka

Z kolei najwyższą wydajność na Dolnym Śląsku pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku osiągnęło gospodarstwo Gero Dairy Sp. z o.o. Wyniosła ona 934 kg (492 kg tłuszczu i 442 kg białka).

„Zdrowe zwierzęta i wydajność z zachowaniem odpowiedniego bilansu między tymi czynnikami”, oto jak postrzegany jest sukces w tym gospodarstwie.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie lubuskim

PFHBiPM w 2022 r. w województwie lubuskim oceniła 64 obory, w których znajdowało się przeciętnie 7 388,5 krów. Ich przeciętna wydajność wynosiła 10 103 kg mleka o zawartości 3,42 proc. (345 kg) białka oraz 4,22 proc. (426 kg) tłuszczu. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 115,4 sztuk.

Najwydajniejsze stado w województwie lubuskim

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie lubuskim zajęło gospodarstwo rolne Łukasza Brzechwy z Konradowa. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 48,6 sztuk. Wyprodukowały one średnio 13 409 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,63 proc. i tłuszczu 4,34 proc.

Stado to charakteryzowało się także najwyższą wydajnością pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku w województwie lubuskim. Suma ta wyniosła 1 069 kg (582 kg tłuszczu i 487 kg białka).

Brzechwa jako źródło sukcesu wskazuje zaangażowanie i pomoc ze strony najbliższej rodziny.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie opolskim

W 2022 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie opolskim obejmowała 265 obór, w których znajdowało się przeciętnie 22 074 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 83,3 sztuki. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa opolskiego w 2022 r. to 10 244 kg mleka o zawartości 3,4 proc. (348 kg) białka oraz 3,96 proc. (406 kg) tłuszczu.

Najwydajniejsze stado w województwie opolskim

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "Agro-Tim" Sp. z o.o. z Brzeziny. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 460,4 szt., a ich średnia wydajność to 13 985 kg mleka o zawartości 3,39 proc. białka i 3,87 proc. tłuszczu.

Stado to odznaczyło się także najwyższą wydajnością pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku w województwie opolskim. Suma ta wyniosła 1 016 kg (541 kg tłuszczu i 475 kg białka).

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, do znaczącego podniesienia wydajności z zachowaniem parametrów mleka, jakie miało miejsce w tym gospodarstwie w ostatnich latach, przyczynił się nowy system terminu i zbioru kiszonek z kukurydzy, który poprawił parametry pasz objętościowych.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie śląskim

W 2022 r. w województwie śląskim PFHBiPM oceniła 326 obór, w których znajdowało się przeciętnie 19 072,9 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 58,5 sztuk. Z kolei przeciętna wydajność krów ze Śląska w 2022 r. wynosiła 9 648 kg mleka o zawartości 3,39 proc. (327 kg) białka oraz 3,97 proc. (383 kg) tłuszczu.

Najwydajniejsze stado na Śląsku – wydajność mleka

Najwyższą wydajność w województwie śląskim osiągnęło stado należące Danko Hodowla Roślin, zlokalizowane w Krowiarkach. Krowy w tym stadzie w 2022 r. charakteryzowały się średnią wydajnością na poziomie 13 246 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,28 proc. i tłuszczu 3,37 proc. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 477,3 sztuk.

Jak zaznacza kierowniczka fermy, w gospodarstwie tym duży nacisk kładziony jest na nowoczesność i funkcjonalność, które ułatwiają osiąganie dobrych wyników.

Najwydajniejsze stado na Śląsku – suma kilogramów tłuszczu i białka

Z kolei najwyższą wydajność na Śląsku pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku osiągnęło gospodarstwo Romana Wiencierza z miejscowości Budziska. Wyniosła ona 1 023 kg (579 kg tłuszczu i 444 kg białka).

„Bardzo dużą uwagę zwracam na postęp genetyczny oraz na poprawę dobrostanu w gospodarstwie. Wiem, że prawidłowy odchów jałówek prowadzi do uzyskania zdrowej i wysokowydajnej krowy” – jak podkreślił Roman Wiencierz.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie wielkopolskim

PFHBiPM w 2022 r. w województwie wielkopolskim oceniła 3 214 obór, w których znajdowało się przeciętnie 168 916,3 krów. Ich przeciętna wydajność wynosiła 9 799 kg mleka o zawartości 3,4 proc. (334 kg) białka oraz 3,95 proc. (387 kg) tłuszczu. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 52,6 sztuki.

Najwydajniejsze stado w województwie wielkopolskim

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie wielkopolskim zajęło gospodarstwo rolne Macieja Pohla z Krotoszyna. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 118,9 sztuk. Wyprodukowały one średnio 17 544 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,43 proc. i tłuszczu 3,92 proc.

Stado to odznaczyło się także najwyższą wydajnością pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku w województwie wielkopolskim. Suma ta wyniosła 1 288 kg (687 kg tłuszczu i 601 kg białka).

„W moim stadzie od dawna stawiam na dobrostan zwierząt. Największy nacisk kładę na to, żeby zapewniać krowom odpowiednie warunki latem podczas upałów” – zaznaczył Pohl.