W piątek 26 czerwca posłowie PE postanowili powołać komisję śledczą w celu zbadania domniemanych naruszeń w stosowaniu przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu w UE i poza nią.

Nowa komisja śledcza, powołana 605 głosami za, przy 53 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się, zamierza zbadać domniemane naruszenia w stosowaniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu i powiązanych działań w UE i poza nią. Skoncentruje się na tym, jak państwa członkowskie wdrażają przepisy UE i czy Komisja UE odpowiednio je egzekwuje, mówi przyjęta decyzja.

Komitet zbada rzekomy brak działania Komisji Europejskiej na podstawie dowodów na to, że przepisy UE dotyczące przemieszczania żywych zwierząt w całej UE i do krajów trzecich są poważnie i systematycznie naruszane. Zbadane zostaną podejrzenia braku wdrożenia i egzekwowania przepisów UE dotyczących limitu miejsca i przestrzeni nad głową dla transportowanych zwierząt, ich pojenia, karmienia i ściółki oraz temperatury i systemu wentylacji podczas transportu.

Przyszli członkowie komitetu mają zbadać, w jaki sposób Komisja i państwa członkowskie zapewniają zgodność z przepisami UE dotyczącymi obchodzenia się z transportowanymi zwierzętami, podróży na duże odległości, zapobiegania opóźnieniom oraz transportu zwierząt niezdolnych do karmienia i zwierząt, które nie zostały jeszcze odsadzone. Mogą również badać zarzut rzekomego braku egzekwowania przez organy wykonawcze i krajowe organy UE przepisów UE dotyczących dobrostanu przewożonych zwierząt również poza Unią, podczas przemieszczania żywych zwierząt z UE do krajów spoza UE.

Komisja śledcza ma składać się z 30 posłów do PE. Ich nazwiska zostaną podane przez grupy polityczne na późniejszym etapie i ogłoszone na posiedzeniu plenarnym. Komitet musi przedstawić sprawozdanie końcowe w ciągu 12 miesięcy od momentu ustanowienia.