Prezentacji strategii na najbliższą dekadę  dokonali Monika Gołębiewska, kierownik działu sprzedaży, oraz Rafał Klorek, dyrektor sprzedaży.

Potrzeby rynku zmieniają się, ponieważ z biegiem lat pojawiają się coraz to nowe wyzwania, z którymi muszą się mierzyć hodowcy zwierząt gospodarskich. Mimo utrzymującego się nadal rozdrobnienia, widoczny jest trend zwiększania koncentracji produkcji i zwrotu efektywności produkcji.

Firma dostosowując się do tych zmian zmodyfikowała portfolio produktów i wprowadziła trzy linie, dla bydła, trzody i drobiu, kóz i koni. Linie opierają się na produktach Lidermix (uzupełniające mieszanki mineralno-witaminowe), Hendrix (koncentraty), oba dostępne w wersji premium, oraz Polfamix (dodatki mineralno-witaminowe).  

Linia dla bydła składa się z grup produktów Lidermix, Liderix Premium, z przeznaczeniem dla bydła z certyfikatem BEZ GMO. Grupa Lidermix składa się z 14 mieszanek uzupełniających dedykowanych dla wysokowydajnych zwierząt z różnych grup produkcyjnych – krów, jałówek, cieląt i opasów. Linia Hendrix daje możliwość wyboru pomiędzy 7 koncentratami białkowymi, zaś grupa produktów Polfamix, dostępnych tylko w małych opakowaniach, to 13 różnych dodatków mineralno-witaminowych. Produkty Sprayfo, czyli gama preparatów mlekozastępczych aktualnie pozostała bez zmian.

Ponadto firma powiększyła zespół doradców pracujących w terenie o 15 osób, chcąc zadbać o lepszy kontakt z hodowcami.