XXVIII edycja Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych dobiega już końca, dziś ostatnia szansa, aby móc podziwiać zwierzęta na terenie MTP. Następna wystawa odbędzie się za dwa lata.

Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie 28.KWZH w którym wzięła udział m.in. Ewa, Lach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tego dnia odbyło się również wręczenie trofeów i dyplomów czempionom oraz nagród specjalnych uczestnikom wystawy przy udziale MRiRW.

Dziś w programie jeszcze m.in.: uroczystość wręczenia dyplomów wiceczempiona, złotych i srebrnych medali oraz nagród specjalnych, która połączona będzie z pokazem wyróżnionych zwierząt.

Na tegorocznej wystawie swoje zwierzęta zaprezentowało 206 hodowców. Wystawiono 149 szt. bydła mlecznego, 63 szt. bydła mięsnego, 57 szt. koni, 12 szt. kuców szetlandzkich, 107 szt. owiec, 3 kozy, 257 szt. królików, 99 szt. szynszyli oraz 31 stadek drobiu.